2023-2024 tijdplanning en organisatieschema Noord en Zuid.

Nog niet alle locaties zijn bekend.

Aantal afvaardigen per klasse per District

Locaties teamfinales Dagbiljarten 2022-2023 Noord

Locaties teamfinales Dagbiljarten 2022-2023 Zuid