Leden Gewestelijke Commissie West Nederland

Functie Naam (+email-adres)
Adres Telefoon
Voorzitter
Piet Verhaar
06-23357419

comm Breedtesport Wim Roseboom    
   
Jeugdconsul  vacantWedstrijdleider PK  ferry@happyface.be 06-52318609

Wedstrijdleider Piet Verhaar   06-23357419
Competitie
 
Wedstrijdleider  chrkoot@ziggo.nl

06-13249012
Recreanten
Coördinator Gerard de Graaf J.J. Hamelinkstraat 16 1H 06-20223514
Arbiters 2033 LM Haarlem
Webmaster 
Bas Blok