Hartelijk welkom op onze website.

De Commissie en de webbeheerder doen hun uiterste best de belangstellenden op de hoogte te houden van het verloop van wedstrijden en evenementen binnen ons Gewest. Daarnaast is de website een communicatiemiddel om de onderlinge band te versterken en de betrokkenheid te vergroten. Wederzijds respect staat bij ons hoog in het vaandel en u kunt ons verrijken met positieve opmerkingen om de beleving van de biljartsport te bevorderen.

 

CORONAMAATREGELEN BIJNA VERLEDEN TIJD.

Voor ons als biljarters zijn nu bijna alle beperkingen als gevolg van Coronamaatregelen, opgeheven.

Horeca en sportkantines mogen weer open zijn tot 01.00 uur. Ook de verplichte zitplaats, de anderhalve meter regel en het mondkapje zijn van de baan. (op locaties tot 500 bezoekers, maar daar komen wij niet zo gauw boven).). Alleen het corona toegangsbewijs blijft nog even gelden, voor de locaties waar dat altijd al getoond diende te worden.. Als er geen terugslag komt, is vanaf 25 februari ook geen toegangsbewijs meer nodig.

Uit alle macht proberen we nog te spelen wat er nog gespeeld kan worden. Voor de landscompetitie betekent dat: de landsfinale is opgeschoven tot begin juli. De gewestelijke teamwedstrijden worden in West Nederland nu allemaal gespeeld begin juni, met per district 1 afvaardiging per klasse, zonder tussenrondes. Daarmee krijgen de districten de ruimte voor hun districtscompetities tot eind mei.

Het is lastig om nu al speellocaties te vermelden. Er moet alom worden geïmproviseerd, om alles te laten slagen. De speeldatums staan al wel vast, dus wie denkt in aanmerking te komen voor afvaardiging naar het gewest, kan er met zijn of haar vakantieplannen alvast rekening mee houden.

Ook de PK’s proberen we nog zoveel mogelijk te spelen. Alleen alle klassen bandstoten zijn vervallen.

Voor de overige PK wedstrijden die nog niet gespeeld zijn, worden nieuwe datums vastgesteld. Ook hier geldt: datums worden vastgesteld en gepubliceerd. Publiceren van locaties is lastiger. Daar is nog de nodige onzekerheid.

Ik wens u weer veel biljartplezier en een fijne wedstrijd!

Piet Verhaar