Hartelijk welkom op onze website.

De Commissie en de webbeheerder doen hun uiterste best de belangstellenden op de hoogte te houden van het verloop van wedstrijden en evenementen binnen ons Gewest. Daarnaast is de website een communicatiemiddel om de onderlinge band te versterken en de betrokkenheid te vergroten. Wederzijds respect staat bij ons hoog in het vaandel en u kunt ons verrijken met positieve opmerkingen om de beleving van de biljartsport te bevorderen.

CORONABELEID VOOR DE COMPETITIES EN PK WEDSTRIJDEN VAN KVC VANAF 25 SEPTEMBER

Met ingang van 25 september is voor veel ruimtes, waar biljartwedstrijden plaatsvinden, een z.g. corona-toegangsbewijs vereist

Wat is een corona-toegangsbewijs?

Een bewijs dat men volledig is gevaccineerd, danwel is genezen van corona danwel negatief is getest in de laatste 24 uur. Men moet voldoen aan één van de drie onderdelen.

Wanneer is een CTB (corona-toegangsbewijs) vereist:

Voor het beoefenen van sport in alle ruimtes waar sport- en bar/horeca activiteiten in dezelfde ruimte plaatsvinden. Alle aanwezigen vanaf 14 jaar dienen het verplichte bewijs te tonen.

Wanneer is geen CTB vereist?

Als in een ruimte waar sportactiviteiten plaatsvinden, geen bar of horecafaciliteit aanwezig is.

Als de bar of horecafaciliteit wel aanwezig is, maar van een zodanige afscheiding is voorzien, dat kan worden gesproken van  aparte ruimtes voor sport en bar/horeca.

Drankjes en etenswaren mogen uitsluitend aan de bar worden afgehaald en in de sportruimte worden genuttigd.

 De lokaalbeheerder is verantwoordelijk voor het controleren van het CTB. Indien controle verplicht is, maar niet wordt uitgevoerd, mogen deelnemers verlangen dat aan de eis wordt voldaan.

Tenslotte, wie niet aan de CTB kan of wil voldoen, neemt tijdig maatregelen om reserves op te stellen. Wie dat niet kan en een verzoek wil doen om de wedstrijd uit te stellen, neemt vroegtijdig contact op.

Wie verzuimt om vroegtijdig contact op te nemen en niet aan de CTB voldoet, verliest de wedstrijd of partij.

Maar bovenal: WIE NIET AAN DE CTB VOLDOET EN DAARDOOR EEN RISICO VORMT VOOR EEN ANDER, BLIJFT THUIS!

Piet Verhaar

Voorzitter KVC