Aan alle wedstrijdleiders in West Nederland,

Voorlopige Wedstrijdkalender WN seizoen 20-21 NIEUW


Hartelijk welkom op onze website.

De Commissie en de webbeheerder doen hun uiterste best de belangstellenden op de hoogte te houden van het verloop van wedstrijden en evenementen binnen ons Gewest. Daarnaast is de website een communicatiemiddel om de onderlinge band te versterken en de betrokkenheid te vergroten. Wederzijds respect staat bij ons hoog in het vaandel en u kunt ons verrijken met positieve opmerkingen om de beleving van de biljartsport te bevorderen.

Vorig jaar werden wij opgeschrikt door het vrij plotseling overlijden van Freek Bot, de gewestelijk wedstrijdleider PK.  Janhans Berg, die al diverse functies in district Noord Holland Midden vervulde, nam toen op zich om het gewestelijk wedstrijdleiderschap PK op zich te nemen.

Omdat het toch best veel werk is en het in gebruik nemen van nieuwe wedstrijdsoftware er aan zat te komen, iets wat altijd ook een tijdlang veel extra werk met zich meebrengt, heeft Janhans besloten om het voorlopig bij dit ene jaar te laten.

Ook al was het kort, onze lof en dank voor zijn inzet is er niet minder om!

Gelukkig zijn wij er in geslaagd om een vervanger te vinden. Ferry van Stralen, voor wie weleens bij Jacobswoude komt, geen onbekende, gaat het wedstrijdleiderschap PK op zich nemen.

Voor contact:  zie organisatie

Ook voor het dagbiljart was er een vacature. Arie Klomp voelt dat de jaren beginnen te tellen en heeft al een tijdje geleden aangegeven af te gaan bouwen en de competitie los te laten.

Chris Koot, ook geen onbekende in het dagbiljart, neemt hier het stokje over.

Voor contact:   zie organisatie

Piet Verhaar