Hartelijk welkom op onze website.

De Commissie en de webbeheerder doen hun uiterste best de belangstellenden op de hoogte te houden van het verloop van wedstrijden en evenementen binnen ons Gewest. Daarnaast is de website een communicatiemiddel om de onderlinge band te versterken en de betrokkenheid te vergroten. Wederzijds respect staat bij ons hoog in het vaandel en u kunt ons verrijken met positieve opmerkingen om de beleving van de biljartsport te bevorderen.

PK-Online Gewest West Nederland

Vanaf het seizoen 2018-2019 kunnen de districten ervoor kiezen om de PK-wedstrijden te beheren en te verwerken met het programma PK-Online van SpecialSoftware. In afdeling Noord van ons Gewest, werken alle vier de districten al met dit programma, met als grote voordeel dat daar ook de gewestelijke finales met PK-Online verwerkt worden.

In afdeling Zuid is dat nog niet het geval. PK online is een programma waarvoor momenteel ( nog ) een vergoeding wordt gevraagd. Mocht de KVC besluiten dat dit het officiele programma wordt, dan wordt deze vergoeding in zijn geheel terug betaald.

Als u op bovenstaande link klikt, komt u op de Startpagina van PK-Online. Op de pagina’s van de districten die met PK-Online werken, vindt u alle informatie over de voorwedstrijden en de districtsfinales. Op de Gewestelijke pagina komen, na de start van het nieuwe seizoen, ook de gewestelijke finales van afdeling Noord te staan.

NB: De voordelen van PK-Online komen het beste tot zijn recht als alle districten en gewesten met dit programma werken. Als u geen gegevens vindt bij uw district (de naam van uw district staat dan in het grijs), dan werkt uw district (nog) niet met dit programma. Ik zou een pleidooi willen houden en aan de Districten in "Zuid" willen meegeven; het is een zeer handig programma. 

Laatste Nieuws en Publicaties

Freek Bot overleden

Donderdag 19 juli overleed Freek Bot. Hij werd slechts 73 jaar.

Sinds mei 2009 was Freek de wedstrijdleider PK van gewest West Nederland. Op een gegeven moment ging hij ook de website verzorgen. Tijdelijk, zei Freek. Het woord tijdelijk heeft hij nooit meer genoemd. “Ach”, zei hij weleens, “het is niet zoveel werk”.

Freek was een attente wedstrijdleider. Als ik als districtswedstrijdleider soms even geen erg had in de sluitingsdatum voor het gewest, kreeg ik een mailtje: Piet, heb je nog iets in de aanbieding?

Hij hoefde ook niet zo nodig op de voorgrond. Als er in onze jaarlijkse wedstrijdleidersvergadering PK zaken te bespreken waren, vroeg ik altijd aan Freek: “wil je zelf het woord doen?” “Praat jij maar”, was dan steevast het antwoord.

Op 11 mei kreeg ik een mail van hem dat hij zou moeten stoppen als wedstrijdleider. Hij had nog wel door willen gaan, maar verwachtte het volgend seizoen niet te kunnen afmaken. Slechts enkele dagen later liet hij weten dat hij zelfs niet meer aan het nieuwe seizoen zou kunnen beginnen.

Vorige week, volgens zijn wens na de uitvaart, kregen we het bericht van zijn overlijden.

 We denken met warmte aan hem terug en wensen zijn familie veel sterkte.

 Piet Verhaar.

Datum Omschrijving
   
 
04-08-2018 Gewestelijke Wedstrijdkalender PK 2018-2019  =Gewijzigd 
   
04-08-2018 Tijdplanning Gewestelijke team Finales 2018 - 2019

 
 10-02-2018  info gewestelijke team finales  ( dagbiljarten )
 

Alle gewestelijke uitslagen seiz 18-19  (Noord / Zuid)